Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Địa lí 8, Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ.

Quảng cáo

Đề bài

Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: Các tiều vương quốc ẢRập thống nhất, ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài