Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mức thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mức thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức phát triển kinh tế, xã hội các nước - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).

  • Giải bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

  • Giải bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close