Bài 29 trang 120 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 120 SGK Toán 9 tập 2. Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón (h102). Chiều cao của hình nón là 42 cm và thể tích của nó là 17 600 cm3

Quảng cáo

Đề bài

Cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê (từ tác phẩm của Xéc-van-téc) 

Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón (h102). Chiều cao của hình nón là \(42\) cm và thể tích của nó là \(17 600\) cm3

Em hãy giúp chàng Đôn-ki-hô-tê tính bán kính của đáy hình nón(làm tròn đến kết quả chữ số thập phân thứ hai).

                        

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Thể tích hình nón: \(V=\dfrac{1}{3} \pi r^2 h \Rightarrow r= \sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}.\) 

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có:

\( V = 17 600 \, cm^3,\)  \(h = 42 \, cm.\)

Từ công thức \(V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h\) ta suy ra \(r =\sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}.\)

Thay số vào ta được:  

\(r =\sqrt{\dfrac{3. 17600}{3,14.42 }}\) 

\(\Rightarrow r  ≈ 20 \, cm.\)  

Vậy bán kính của hình tròn là \(r = 20 \, cm.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài