Bài 26 trang 88 SGK Toán 9 tập 1

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng

Quảng cáo

Đề bài

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng \(34^{\circ}\) và bóng của một tháp trên mặt đất dài \(86m\) (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tháp đặt vuông góc với mặt đất nên ta có tam giác vuông.

+) Sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông: \(\Delta{ABC}\) vuông tại \(A\) thì:

\(AC=AB. \tan B = AB. \cot C\) 

Lời giải chi tiết

Đặt tên các điểm như hình vẽ.

Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có:

\(\tan B = \dfrac{AC}{AB} \Leftrightarrow \tan 34^o = \dfrac{AC}{86}\)

\(\Leftrightarrow AC = 86. \tan 34^o \approx 58 (m)\)

Vậy chiều cao của tháp là khoảng \( 58 \left ( m \right )\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close