Bài 28 trang 89 SGK Toán 9 tập 1

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m.

Quảng cáo

Đề bài

Một cột đèn cao \(7m\) có bóng trên mặt đất dài \(4m\). Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc \(\alpha\) trong hình 31).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựng tam giác có các cạnh và góc thỏa mãn đề bài.

+) Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông \(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề}.\) Từ đó dùng máy tính tính được độ lớn góc \(\alpha\).

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, ta có:

\(\tan \alpha =\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{7}{4} =1,75\)

Bấm máy tính: SHIFT tan 1,75 = , ta được: \(\alpha \approx 60^o 15'\)

Vậy góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất là \(60^015'\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close