Bài 29 trang 89 SGK Toán 9 tập 1

Một khúc sông sộng khoảng 250m.

Quảng cáo

Đề bài

Một khúc sông rộng khoảng \(250m\). Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng \(320m\) mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc \(\alpha\) trong hình 32).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựng tam giác có các cạnh và góc thỏa mãn đề bài.

+) Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn: \(\cos \alpha = \dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ huyền}.\) Từ đó dùng máy tính tính được số đo góc \(\alpha\). 

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có:

\(\cos \alpha =\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{250}{320}\)

Bấm máy tính: SHIFT cos \(\dfrac{250}{320}\) =

\(\Rightarrow \alpha \approx 38^{\circ}37'\).

Vậy chiếc đò lệch đi một góc gần bằng: \( 38^{\circ}37'\). 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close