Bài 23 trang 199 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nghiệm phức phương trình

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm phức phương trình \(z + {1 \over z} = k\) trong các trường hợp sau:

LG a

a) \(k = 1\);

Phương pháp giải:

- Tính \(\Delta \).

- Sử dụng công thức nghiệm 

\({z_{1,2}} = \dfrac{{ - B \pm \delta }}{{2A}}\) với \(\delta \) là một căn bậc hai của \(\Delta \).

Lời giải chi tiết:

a) \(k = 1\) ta có phương trình \(z + \dfrac{1}{z} = 1 \Leftrightarrow {z^2} - z + 1 = 0\)

Có \(\Delta  = 1 - 4 =  - 3\) nên phương trình có hai nghiệm \({z_{1,2}} = \dfrac{{1 \pm i\sqrt 3 }}{2}\)

LG b

b) \(k = \sqrt 2 \)

Lời giải chi tiết:

b) \(k = \sqrt 2 \) ta có phương trình \(z + \dfrac{1}{z} = \sqrt 2  \Leftrightarrow {z^2} - \sqrt 2 z + 1 = 0\)

Có \(\Delta  = 2 - 4 =  - 2\) nên phương trình có hai nghiệm \({z_{1,2}} = \dfrac{{\sqrt 2  \pm i\sqrt 2 }}{2}\)

LG c

c) \(k = 2i\)

Lời giải chi tiết:

c) \(k = 2i\) ta có phương trình \(z + \dfrac{1}{z} = 2i \Leftrightarrow {z^2} - 2iz + 1 = 0\)

Có \(\Delta  = {\left( {2i} \right)^2} - 4 =  - 8\) nên phương trình có hai nghiệm \({z_{1,2}} = \dfrac{{2i \pm 2i\sqrt 2 }}{2} = \left( {1 \pm \sqrt 2 } \right)i\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close