Bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Quảng cáo

Đề bài

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết đại cương hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết

 

Phân tích định tính

Phân tích định lượng

Mục đích

Xác định nguyên tố nào có trong thành phần hợp chất phân tử hữu cơ

Không những xác định được các nguyên tố nào có trong thành phần hợp chất hữu cơ mà còn xác địn được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố đó

Phương pháp

tiến hành

- Để xác định C và H: người ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển C thành CO2, H thành H2O

- Để xác định nguyên tố N:  chuyển nguyên tố N trong hợp chất hữu cơ thành NH3

+ Sau đó dùng dung dịch Ca(OH)2 để nhận ra CO2 từ đó suy ra có nguyên tố C

+ Dùng CuSO4 khan để nhận biết ra H2O từ đó suy ra sự có mặt của nguyên tố H

+ Dùng quỳ tím ẩm để nhận biết ra NH3 từ đó suy ra sự có mặt của N

 

- Tương tự như  phân tích định tính nhưng cần cân, đong chính xác chất hữu cơ ban đầu và hợp chất vô cơ tạo thành ở sản phẩm. Từ đó tính được chính xác phần trăm hoặc số lượng các nguyên tố trong hợp chất

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close