Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết: - Tên các nước có một phần lãnh thổ có mật độ dân số dưới 1 người/km2. - Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51 km2 trở lên.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Tên các nước có một phần lãnh thổ có mật độ dân số dưới 1 người/km2

- Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51 km2 trở lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Tên các nước có một phần lãnh thổ có mật độ dân số dưới 1 người/km2: Liên bang Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Ca-dắc-tan, I-rắc, Nê-pan, Bu-tan, A-rập Xê-út, Ô-man, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Pa-ki-xtan, I-ran, Giooc-đa-ni, Y-ê-men.

- Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51 người/km2 trở lên: phía đông Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-lip-pin, phía nam In-đô-nê-xi-a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close