Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

 Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

\(x\)

\(-3\)

\(-1\)

\(1\)

\(2\)

\(5\)

\(y\)

 

 

 

\( -4\)

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức: \(y = kx\) (với \(k\) là hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ \(k\) ta lấy \(y: x\).

Lời giải chi tiết

\(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận nên ta có \(y = kx.\) \(\left( {k \ne 0} \right)\)

Suy ra \( k = \dfrac{y}{x}\).

Từ bảng ta thấy, khi \(x=2\) thì \(y=-4\) nên \( k = \dfrac{y}{x} = \dfrac{-4}{2}= -2\). 

Vậy ta có: \(y = -2.x\)

Từ đó:

Với \(x = -3\) thì \(y=(-2).(-3) = 6\);

Với \(x=-1\) thì \(y=(-2).(-1) = 2\);

Với \(x=1\) thì \(y=(-2).1 = -2\);

Với \(x=5\) thì \(y=(-2).5 = -10.\)

Ta được bảng sau:

\(x\)

\(-3\)

\(-1\)

\(1\)

\(2\)

\(5\)

\(y\)

\(6\)

\(2\)

\(-2\)

\(-4\)

\(-10\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close