Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8 - Bài 34

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8 bài 34, Dựa vào lược đồ hình 33.1 trong SGK và kiến thức đã học, đối chiếu với lược đồ trang 38, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ hình 33.1 trong SGK và kiến thức đã học, đối chiếu với lược đồ trang 38, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8 - Bài 34

    Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8 bài 34, Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm thủy văn của sông ngòi Việt Nam.

  • Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền vào chỗ chấm (…) tên các sông trong lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam”trang 38 để thấy rõ 9 hệ thống sông lớn ở nước ta:

Quảng cáo
close