Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8, Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ở nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức giá trị của sông ngòi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Xây dựng các nhà máy thủy điện.

- Là đường giao thông, bến đỗ, nơi đi lại của tàu bè…

- Bồi dắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

- Sông có giá trị về mặt du lịch: các sông ở Nam Bộ hay sông Hương…

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8, Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

  • Giải bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết: - Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

Quảng cáo
close