Giải bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 8

Hãy kể tên hai đồng bằng lớn ở nước ta và nói rõ chúng do những hệ thống sông nào bồi đắp nên.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên hai đồng bằng lớn ở nước ta và nói rõ chúng do những hệ thống sông nào bồi đắp nên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khu vực đồng bằng - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Hai đồng bằng lớn của nước ta là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long:

- ĐBSH được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

- ĐBSCL được bồi đắp bởi sông Tiền và sông Hậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài