Bài 2 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

b) Điền vào bảng:

Số đã cho

Số trăm

Chữ số hàng trăm

Số chục

Chữ số hàng chục

1536

 

 

 

 

5708

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

a) Số đó là: 1357

b)

Số đã cho

Số trăm

Chữ số hàng trăm

Số chục

Chữ số hàng chục

1536

15

5

153

3

5708

57

7

570

0

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close