Bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11

Viết các phương trình hóa học....

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về andehit tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

CH3CH=O   +   H2 \(\xrightarrow{{Ni,\,{t^0}}}\) CH3CH2OH

Chất oxi hóa    Chất khử

CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Chất khử      Chất OXH

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close