Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 8, Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức Hiệp hội các nước Đông Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyên tắc: Tự nguyên, tôn trọng chủ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close