Giải bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài