Bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xem lại lý thuyết tính chất hóa học của dẫn xuất halogen tại đây

Lời giải chi tiết

Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl

C6H5-CH2-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C6H5-CH2-OH + NaCl

CH2=CH-CH2-Br + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CH2=CH-CH2-OH + NaBr

C6H11-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C6H11-OH + NaCl

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close