Bài 2 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp . Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp \(K = \left\{ {1;3;5} \right\}\). Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

\(3…K\)               \(4…K\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Phần tử a nằm trong tập hợp K, kí hiệu: \(a \in K\)

+ Phần tử b không nằm trong tập hợp K, kí hiệu: \(a \notin K\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 3 \in K  \cr  & 4 \notin K \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close