Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

LG a

\(18^0\) ; 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right).\)

Giải chi tiết:

\({18^0} = \frac{{18.\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = \frac{\pi }{{10}}\;\;\left( {rad} \right)\)

LG b

\(57^030’\)  ;

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right).\)

Giải chi tiết:

\({57^0}30' = 57,{5^0} = \frac{{57,5\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) \\= \frac{{23}}{{72}}\left( {rad} \right)\)

LG c

\(-25^0\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right).\)

Giải chi tiết:

\(- {25^0} = \frac{{ - 25\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = - \frac{{5\pi }}{{36}}\left( {rad} \right)\)

LG d

\(-125^045’\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi độ sang radian: \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right).\)

Giải chi tiết:

\(- {125^0}45' = - 125,{75^0} \\= - \frac{{125,75\pi }}{{{{180}^0}}}\left( {rad} \right) = - \frac{{503\pi }}{{720}}\left( {rad} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Cung và góc lượng giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải