Bài 2 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

\(\eqalign{  & a)\;72 + \left( { - 22} \right)  \cr  & b)\;14 + \left( { - 29} \right)  \cr  & c)\;\left( { - 34} \right) + 19. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(72 + (-22) = 50     \)              

b) \(14 + (-29) = -15       \)          

c) \((-34) + 19 = -15\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close