Bài 3 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

5

-21

21

-3

4

b

11

-35

-9

 

 

a + b

 

 

 

-12

 

b + a

 

 

 

 

-10

 

Lời giải chi tiết

a

5

-21

21

-3

4

b

11

-35

-9

-9

-14

a + b

16

-56

12

-12

-10

b + a

16

-56

12

-12

-10

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close