Bài 5 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8.

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8.

Lời giải chi tiết

Ta có x \( \in \) Z thì |x| \( \in \) N. Mà |x| < 8

Do đó |x| \( \in \) {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

\( \Rightarrow \) x \( \in \) {0; 1; -1; 2; -2;…; 6; -6; 7; -7}

Vậy tổng của tất cả các số nguyên x có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8 là:

\(0 + (-1 +1) + (-2 + 2) + …+ (-6 + 6) + (-7 + 7) \)\(\;= 0 + 0 + 0 +….+ 0 + 0 = 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close