Bài 9 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Quảng cáo

Đề bài

Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Lời giải chi tiết

Độ cao của cá chuồn sau khi bay lên là: \((-2) + 5 = 3\) (m)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close