Bài 11 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)\;322 + \left( { - 79} \right)  \cr  & b)\left( { - 658} \right) + 275  \cr  & c)\left( { - 982} \right) + \left( { - 147} \right). \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(322 + ( - 79) = 243\)        

b) \(( - 658) + 275 =  - 383\)   

c) \(( - 982) + ( - 147) =  - 1129\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close