Bài 6 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)723 + \left[ {246 + \left( { - 223} \right) + 254} \right]  \cr  & b)912 + \left[ {88 + \left( { - 453} \right) + \left( { - 547} \right)} \right]. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\; 723 + [246 + (-223) + 254] \)

\(=  723 + [(246 + 254) + (-223)]\)

\(= 723 + [500 + (-223)] \)

\(=723 + 227 =1000\)

b) \(912 + {\rm{ }}\left[ {88{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { - 453} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { - 547} \right)} \right]{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}912{\rm{ }} + {\rm{ }}\left[ {88{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { - 1000} \right)} \right]{\rm{ }}\)

\(= {\rm{ }}912{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { - 912} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close