Bài 2 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Trong pin điện hóa Zn-Cu cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong pin điện hoá \(Zn-Cu\) cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau?

\(\eqalign{
& A.Z{n^{2 + }} + C{u^{2 + }} \cr 
& B.Z{n^{2 + }} + Cu \cr 
& C.C{u^{2 + }} + Zn \cr 
& D.Cu + Zn \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close