Bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn \(x\) (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) \(\sin x=0,2368\);

b) \(\cos x=0,6224\);

c) \(\tan x=2,154\);

d) \(\cot x=3,251\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(\sin \alpha = m\). Dùng máy tính lần lượt bấm các phím:

b) và c) làm tương tự.

d) ) Từ công thức \(\tan \alpha . \cot \alpha = 1 \Rightarrow \tan \alpha = \dfrac{1}{\cot \alpha}.\) Biết \(\cot \alpha=n \), tính được \(\tan \alpha\). Dùng máy tính tính được góc \(\alpha\). Dùng máy tính bấm lần lượt các phím sau: 

Lời giải chi tiết

a) \(\sin x = 0,2368 \Rightarrow\) \(x\approx 13^{\circ}42'\);

Cách bấm máy: 

b) \( \cos x = 0,6224 \Rightarrow \) \(x\approx 51^{\circ}31'\);

Cách bấm máy:

c) \(\tan x = 2,154 \Rightarrow \) \(x\approx 65^{\circ}6'\);

Cách bấm máy:

d)  \( \cot x = 3,251 \Rightarrow\) \(x\approx 17^{\circ}6'\).

Cách bấm máy: 

Loigiahay.com

Quảng cáo
close