Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

  Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyển của đường thẳng

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 32, 33, 34

  Chuyển động của một vật thể được thể hiện trên mặt phẳng Oxy. Hãy chỉ ra một vectơ chí phương của đường thẳng Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị độ C (Anders Celsius, 1701 – 1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1 686 – 1 736) được xác định bởi hai mốc sau

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 7.1 trang 34

  a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng b) Lập phương trình tham số của đường thẳng

  Xem chi tiết
 • Bài 7.2 trang 34

  Lập phương trình tổng quát của các trục tọa độ

  Xem chi tiết
 • Bài 7.3 trang 34

  Cho phương trình hai đường thẳng

  Xem chi tiết
 • Bài 7.4 trang 34

  Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có A(1; 2), B(3; 0) và C(-2; -1).

  Xem chi tiết
 • Bài 7.5 trang 34

  Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua hai điểm

  Xem chi tiết
 • Bài 7.6 trang 34

  Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có Vĩ độ 16,1° Bắc, kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng.

  Xem chi tiết