Bài 12 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 3\). Tìm hệ số \(a\), biết rằng khi \(x = 1\) thì \(y = 2,5\). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y=ax+b\) đi qua điểm \(A(x_0; y_0)\) thì tọa độ điểm \(A\) thỏa mãn công thức hàm số. Tức là: \(y_0=a.x_0+b\).

Lời giải chi tiết

Thay \(x=1,\ y=2,5\) vào công thức hàm số \(y = ax + 3\), ta được:

\( 2,5=1.a+3 \) 

\(\Leftrightarrow 2,5= a+3 \)

\(\Leftrightarrow 2,5-3 = a\)

\(\Leftrightarrow a=-0,5\).

Vậy \(a=-0,5\) và hàm số đó là \(y=-0,5x+3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close