Bài 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

b) Tìm ƯCLN(28 ; 40 ; 140).

Lời giải chi tiết

a) 24 = 23.3; 36 = 22.32; 160 = 25.5;

Do đó BCNN(24; 36; 160) = 25.32.5 = 1440

b) 28 = 22.7; 40 = 23.5; 140 = 22.5.7;

Do đó ƯCLN(28; 40; 140) = 22 = 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close