Bài 14 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ, số nam và nữ được chia đều vào các tổ.

Quảng cáo

Đề bài

Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ, số nam và nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Lời giải chi tiết

Số tổ nhiều nhất là ƯCLN(60; 72).

Ta có 60 = 22.3.5; 72 = 23.32

Do đó ƯCLN(60; 72) = 22.3 = 12. Vậy chia nhiều nhất thành 12 tổ

Khi đó mỗi tổ có: \(60 : 12 = 5\) (nam) và \(72 : 12 = 6\) (nữ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close