Bài 15 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm \(x \in BC\left( {36;45} \right)\) và \(x < 500.\)

b) Tìm số tự nhiên x, biết \(x \;\vdots \;12;x\; \vdots \;15;x \;\vdots\; 18\) và x nhỏ nhất.

c) Tìm số tự nhiên x, biết \(x \;\vdots \;12;x \;\vdots \;21,x \;\vdots \;35\) và \(800 < x < 900.\)

Lời giải chi tiết

a) 36 = 22.32; 45 = 32.5

\(x \in BC(36;45) = {2^2}{.3^2}.5 = 180.\)

Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;180;360;540;...{\rm{\} }}\)

Mà x < 500 nên \(x \in {\rm{\{ }}0;180;360\} \)

b) x ⁝ 12; x ⁝ 15; x ⁝ 18 và x nhỏ nhất

\( \Rightarrow \) x = BCNN(12; 15; 18)

Ta có 12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

Do đó BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180. Vậy x = 180

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close