Bài 100 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 100 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác \(ABC\) có \(A( - 1 ; 1), \) \( B(3 ; 2),\) \(  C\left( { -  \dfrac{1}{2} ;  - 1} \right)\).

 

LG a

Tính các cạnh của tam giác \(ABC.\) Từ đó suy ra dạng của tam giác;

 

Lời giải chi tiết:

 Ta có

\(\begin{array}{l}AB = \sqrt {{{(3 + 1)}^2} + {{(2 - 1)}^2}}  = \sqrt {17}    ;  \\AC = \sqrt {{{\left( { -  \dfrac{1}{2} + 1} \right)}^2} + {{( - 1 - 1)}^2}} \\ =  \dfrac{{\sqrt {17} }}{2}\\BC = \sqrt {{{\left( { -  \dfrac{1}{2} - 3} \right)}^2} + \left( { - 1 - {2^2}} \right)}  \\=  \dfrac{{\sqrt {85} }}{2}\\B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} =  \dfrac{{85}}{4}\end{array}\)

Vậy tam giác \(ABC\) vuông tại \(A.\)

 

LG b

Viết phương trình đường cao, đường trung tuyến và đường phân giác trong của tam giác kẻ từ đỉnh \(A;\)

 

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự làm

 

LG c

Xác định tọa độ của tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp tam giác \(ABC.\)

 

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự làm

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài