Bài 1 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

(1) Quặng sắt.  (2) Quặng cromit.        (3) Quặng boxit.          (4) Than cốc

(5) Than đá.                (6) \(CaCO_3\)

 (7) \(SiO_2\)

Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5). 

B. (1), (3), (5), (7).

C. (1), (4), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Lời giải chi tiết

Nguyên liệu để sản xuất gang là:

+ quặng sắt

+ than cốc

+ \(CaCO_3\)

+ \(SiO_2\)

Vậy chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close