Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở lược đồ bên tên các thành phố lớn của châu Á.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở lược đồ bên tên các thành phố lớn của châu Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng 6.1 và hình 6.1 SGK.

Bảng 6.1. Số dân của một số thành phố lớn ở châu Á - năm 2002

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8

    Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết: - Tên các nước có một phần lãnh thổ có mật độ dân số dưới 1 người/km2. - Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân số từ 51 km2 trở lên.

Quảng cáo
close