Bài 1 trang 86 SGK Hóa học 10

Cho phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Cho phản ứng :  2Na + Cl2  → 2NaCl

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số oxi hóa của Na trước và sau phản ứng.

Nếu số oxi hóa tăng => Na đóng vai trò là chất khử

Nếu số oxi hóa giảm => Na đóng vai trò là chất oxi hóa

Lời giải chi tiết

\(\mathop {Na\,}\limits^0  + \,C{l_{2\,}}\xrightarrow{{}}2\mathop {Na}\limits^{ + 1} Cl\)

=> Na đóng vai trò là chất khử

Đáp án đúng là A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close