Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Quảng cáo

Đề bài

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về phản ứng oxi hóa - khử Tại đây

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

 • Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

 • Bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

Quảng cáo
close