Bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O —>  4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2

C. NaH + H2O —> NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O —> 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng mà các chất không có sự thay đổi số oxi hóa => không phải là phản ứng oxi hóa khử.

Lời giải chi tiết

Vì không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng

Đáp án A

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10

  Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

 • Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

 • Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Quảng cáo
close