Bài 2 trang 86 SGK Hóa học 10

Cho phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Cho phản ứng : Zn + CuCl2     →    ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron.     

B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.  

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cu2+ + 2e \( \to\) Cu

\( \to\) 1 mol Cu2+ đã nhận 2 mol electron

Đáp án B

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10

  Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

 • Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10

  Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

 • Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

 • Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Quảng cáo
close