Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{{ - 2}}{3}x\). Tính \(f\left( 3 \right),f\left( { - 6} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thay từng giá trị cụ thể \(x = 3;\,\,x =  - 6\) vào hàm \(f\left( x \right)\) ta thu được kết quả cần tìm

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}f\left( 3 \right) = \dfrac{{ - 2}}{3}.3 =  - 2\\f\left( { - 6} \right) = \dfrac{{ - 2}}{3}.\left( { - 6} \right) = 4\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close