Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

a) \(y = \left( {\sqrt 3  - 1} \right)x + 2\);

b) \(y =  - \left( {2 + {m^2}} \right)x + 1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a > 0.\)

Hàm số nghịch biến trên R khi \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

a) \(y = \left( {\sqrt 3  - 1} \right)x + 2\)

Ta có: \(a = \sqrt 3  - 1 > 0\) nên hàm số \(y = \left( {\sqrt 3  - 1} \right)x + 2\) là hàm số đồng biến trên R.

b) \(y =  - \left( {2 + {m^2}} \right)x + 1\)

Ta có: \(2 + {m^2} > 0 \Rightarrow a =  - \left( {2 + {m^2}} \right) < 0,\)\(\,\forall m\) nên hàm số \(y =  - \left( {2 + {m^2}} \right)x + 1\) là hàm số nghịch biến trên R.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close