Bài 6 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = \left( {3m + 2} \right)x + 4\). Tìm các giá trị của m để y nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a > 0.\)

Hàm số nghịch biến trên R khi \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

Hàm số nghịch biến trên R khi \(3m + 2 < 0 \Leftrightarrow m <  - \dfrac{2}{3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close