Bài 10 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Cho hàm số bậc nhất

Quảng cáo

Đề bài

a) Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 2\). Tìm hệ số a, biết khi x = 2 thì y = 6.

b) Cho hàm số bậc nhất \(y =  - 2x + b\). Tìm hệ số b, biết khi y = 4 thì x = 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị x, y mà bài toán đã cho vào hàm số cần tìm .

Lời giải chi tiết

a) Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 2\). Tìm hệ số a, biết khi x = 2 thì y = 6.

Khi x = 2 ;  y = 6 thì ta có:\(6 = a.2 + 2 \Leftrightarrow 2a = 4 \Leftrightarrow a = 2\)

b) Cho hàm số bậc nhất \(y =  - 2x + b\). Tìm hệ số b, biết khi y = 4 thì x = 1.

Khi x = 1 ;  y = 4 thì ta có:\(4 =  - 2.1 + b \Leftrightarrow b = 6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close