Bài 8 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Để đổi nhiệt độ C ( Clesius ) sang độ F ( Fahrenheit ) , ta dùng công thức sau :

Quảng cáo

Đề bài

Để đổi nhiệt độ C ( Clesius ) sang độ F ( Fahrenheit ) , ta dùng công thức sau :

\(F = \dfrac{9}{5}C + 32\)

a) F có phải là hàm bậc nhất theo biến số C không ?

b) Hãy tính F khi C = -10.

c) Hãy tính F khi C = 20.

Lời giải chi tiết

a) F là hàm số bậc nhất theo biến C.

b) \(F\left( { - 10} \right) = \dfrac{9}{5}.\left( { - 10} \right) + 32 = 14\)

c)\(F\left( {10} \right) = \dfrac{9}{5}.20 + 32 = 68\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close