Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?

a) \(y = 2\left( {x - 1} \right)\);

b) \(y = 1 - \dfrac{2}{x}\);

c) \(y = 4 + 3\left( {x + 1} \right)\);

d) \(y = {x^2} + 3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất có dạng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = 2\left( {x - 1} \right) = 2x - 2\) là hàm số bậc nhất với \(a = 2;b =  - 2\)

b) Hàm số\(y = 1 - \dfrac{2}{x}\)không phải là hàm số bậc nhất.

c) Hàm số \(y = 4 + 3\left( {x + 1} \right) = 3x + 7\) là  hàm số bậc nhất với \(a = 3;b = 7\)

d) Hàm số \(y = {x^2} + 3\)  không phải là hàm số bậc nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close