Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh hàm số \(f\left( x \right) =  - 4x\) là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a > 0.\)

Hàm số nghịch biến trên R khi \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(f\left( x \right) =  - 4x\) có \(a =  - 4 < 0\) nên hàm số \(f\left( x \right) =  - 4x\) là hàm nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close