Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Giải bài tập 1 trang 39 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 35-38 để lí giải.

Lời giải chi tiết

Nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri do:

- Dưới nền thống trị của đế chế II (1852-1870), thực chất là nền chuyên chính của giai cấp tư sản, bên trong thì đàn áp quần chúng nhân dân đấu tranh, ngoài thì tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, giai cấp vô sản bị bóc lột nặng nề.

- Chiến tranh xâm lược Đức bị thất bại, cuối cùng nước Pháp lại rơi vào sự xâm lược của Đức. Tư sản Pháp hèn nhát xin đình chiến, chịu bồi thường chiến phí nặng nề và tiến hành đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản.

⟹ Vì vậy, nhân dân Pa-ri phải đấu tranh lật đổ nền thống trị của đế chế II, thành lập nhà nước vô sản để bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close