Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Giải bài tập 4 trang 39 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 38 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Ý nghĩa lịch sử:

- Có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

- Tthể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

- Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

* Bài học: 

- Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close