Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Giải bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 35-38 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri

Thời gian

Diễn biến

Kết quả

4 - 9 - 1870

Nhân dân Pa-ri (công nhân và tiểu tư sản) khởi nghĩa

Lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, lập chế độ cộng hòa

18 - 3 - 1871

Khởi nghĩa ở Pa-ri

Nhân dân làm chủ Pa-ri

26 - 3 - 1871

Bầu cử Hội đồng Công xã

86 đại biểu trúng cử. Công xã được thành lập.

Đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 - 1871

Quân Vec-xai bắt đầu tấn công Pa-ri

Quân Vec-xai chiếm phía Tây và phía Nam Pa-ri.

20 - 5 - 1871

Quân Vec-xai tổng tấn công Pa-ri

"Tuần lễ đẫm máu"

27 - 5 - 1871

Trận chiến đấu ở nghĩa địa Cha-la-se-đơ

Trận chiến cuối cùng. Công xã Pari sụp đổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close